ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

Yurtiçi ve yurtdışında, günümüzün ve geleceğin en temiz enerjilerinden olan Güneş Enerjisi sistemlerinin çatı ve saha tesislerinin kurulumunu, Elektrik Mühendisliği konularının anahtar teslim çözümlerini, mühendislikten devreye almaya kadarki sürecin azami sürdürülebilirlik hedefi ile yönetimini; dünya markası birçok firmanın Türkiye ve Orta Doğu başta olmak üzere distribütörlüğünü ve çözüm ortaklığını yapan firmamız ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 50001 Yönetim Sistemleri kapsamında;

 • Yatırımcıların geleceğe yönelik risklerini, fırsatlarını ve beklentilerini, tüm süreçlerde tam olarak algılayıp, eşsiz çözümlerle, ilk seferde eksiksiz olarak karşılamayı ve müşteri memnuniyetinin  sürekliliğini  sağlamayı,
 • Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek mühendisliğini yaptığımız tesislerde dünya standartlarında yüksek teknolojiyi kullanmayı, sürekli olarak ürün yelpazemizi arttırmayı, yatırımcılara uzun yıllar  azami sürdürülebilirliğini koruyacak yaratıcı çözümleri, rekabetçi fiyatla, zamanında hizmet ve kalitede sunmayı,
 • Deneyimli ve uzman kadromuzun katılımı ile mühendislik, tedarik zinciri, tasarım, otomasyon, kurulum ve bakım başta olmak üzere tüm süreçlerimizde yönetim sistemlerini  kurmayı, Çevre, İş Sağlığı ve  Güvenliği, Enerji performansı da dahil olacak şekilde sürekli geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı, 
 • Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için gereken iş birliklerini yönetmeyi,
 • Tüm paydaşlarımızla aynı sorumluluk bilincinde, dürüst, güvenilir ilişkiler kurmayı ve aramızda oluşan know-how’ları rekabetçi çevreden korumayı,
 • Ulusal ve uluslararası uygulanabilir şartları (yasal şartlar, partner beklentileri..) yerine getirmeyi,
 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 50001 Yönetim Sistemleri bilincinin geliştirilmesinde çalışanlarının , tedarikçilerinin ve yüklenicilerinin eğitimine önem vermeyi,
 • Mümkün olan geri kazanımları ve uygun bertarafları sağlayarak çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Teknik ve mali imkanları kullanarak kaynak tüketimini, atık ve emisyonları azaltmayı,
 • Yeni ürün, tesis ve ekipmanın Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Tüketimi açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmeyi,
 • Tüm kurulum ve hizmet faaliyetleri sırasında Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Tüketimi ile ilgili riskleri değerlendirip koruyucu önlemler almayı,
 • Üst Yönetimden başlayarak tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok eden bir kontrol hiyerarşisi kurarak , sağlık bozulmalarını önlemeyi,
 • Enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemeyi,
 • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini desteklemeyi,
 • Enerji verimliliği sağlayan, verimlilik arttıran ve sınırlı doğal kaynak kullanımını azaltan yüksek teknolojik çözümlerle daha temiz ve sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlayarak, topluma ve çevreye duyarlı olmayı,

Taahhüt eder.