İNSAN KAYNAKLARI

Kontek İnsan Kaynakları Müdürlüğü aşağıdaki hedef ve amaçlar doğrultulusunda; adil ve şeffaf yönetimi ile kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive, yenilikçi çalışanların birlikte çalışacağı ekipler oluşturulmasını hedeflemektedir.

  • Çalışanlarımız ile tüm süreçlerde; birlikte, yan yana ve aynı yöne doğru yürüyerek departmanımızı yol arkadaşı olarak görmelerini sağlamak,
  • “Doğru işe doğru insan” felsefemiz ile mutlu çalışanlar topluluğu oluşturmak,
  • Yarınımızı inşa ederken çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsatlar sunarak seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmek,
  • Bünyemizdeki tüm emeği geçen çalışanların motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak takım çalışması ve ekip ruhu ile kaynakları verimli kullanan çalışan profili oluşturmak,
  • Kalite politikası ve standartlarına uygun ve İSG politikasına duyarlı yaklaşım ile işçi sağlığı açısından sağlıklı güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak,
  • Çalışanların performans değerlendirmesini bilimsel esaslar ve standartlar dahilinde yürütmek,

Kontek
İnsan Kaynakları Müdürlüğü