İNSAN KAYNAKLARI

Kontek İnsan Kaynakları Müdürlüğü aşağıdaki hedef ve amaçlar doğrultulusunda; adil ve şeffaf yönetimi ile kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive, yenilikçi çalışanların birlikte çalışacağı ekipler oluşturulmasını hedeflemektedir.

  1. Çalışanlarımız ile tüm süreçlerde; birlikte, yan yana ve aynı yöne doğru yürüyerek departmanımızı yol arkadaşı olarak görmelerini sağlamak,
  2. “Doğru işe doğru insan” felsefemiz ile mutlu çalışanlar topluluğu oluşturmak,
  3. Yarınımızı inşa ederken çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsatlar sunarak seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmek,
  4. Bünyemizdeki tüm emeği geçen çalışanların motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak takım çalışması ve ekip ruhu ile kaynakları verimli kullanan çalışan profili oluşturmak,
  5. Kalite politikası ve standartlarına uygun ve İSG politikasına duyarlı yaklaşım ile işçi sağlığı açısından sağlıklı güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak,
  6. Çalışanların performans değerlendirmesini bilimsel esaslar ve standartlar dahilinde yürütmek,

Kontek
İnsan Kaynakları Müdürlüğü