ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • Müşterilerin, komşuların ve yasaların çevreye yönelik isteklerini karşılamayı hedefler.
  • Çalışanlar, müşteriler, yükleniciler, tedarikçiler, komşular ve idari kuruluşlarla iletişimi ön planda tutar.
  • Tüm kurulum ve hizmet faaliyetleri sırasında çevresel riskleri değerlendirir ve koruyucu önlemler alır.
  • Teknik ve mali imkanlarını kullanarak kaynak tüketimini, atık ve emisyonları azaltmayı ve kirliliğin önlenmesini hedef alır, mümkün olan geri kazanımları ve uygun bertarafları sağlar.

Çevre bilincinin geliştirilmesinde çalışanlarının, tedarikçilerinin ve yüklenicilerinin eğitimine önem verir.

ISG POLİTİKAMIZ

KONTEK, hizmet faaliyetlerinin her aşamasında daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak ve kayıpları en aza indirmek için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak sürekli gelişmeyi hedefler.

  • Üst Yönetimden başlayarak tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında yok eden, sağlığın bozulmasını engelleyen, koruyucu tedavi uygulayan, iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşumunu önleyen sistemi kurar, işletir ve sürekliliğini sağlar.
  • Tüm kurulum ve hizmet faaliyetleri sırasında riskleri değerlendirir ve koruyucu önlemler alır.
  • Yeni ürün, tesis ve ekipmanın iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirir.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı, müşteri taleplerini karşılamayı temel gereklilik olarak kabul eder.
  • Kurulum ve İşletme-Bakımda kullanılan tüm malzemelerin temininde iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uyum şartı arar.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için çalışanların, tedarikçilerin ve yüklenicilerin eğitimine önem verir.