Hibrit Enerji Santrali

Ana Enerji Üretim Santrali + Yardımcı Enerji Üretim Santrali

Hibrit Rüzgar Enerjisi Santrali

Hibrit Rüzgar Enerjisi Santrali
 • Üretim/Mekanik kayıpları tolere ederek, santralde daha fazla enerji üretimi
 • Daha stabil şebeke / GES sayesinde daha iyi V-f kontrolü
 • Rüzgar olmadığında, düşük/ çok düşük rüzgar rejimlerinde maksiumu üretim
 • Santral ENH ve trafosundan daha fazla yararlanma
 • Santral sahasındaki boş alanların değerlendirilmesi

Hibrit Jeotermal Enerji Santrali

Hibrit Jeotermal Enerji Santrali
 • Üretim kayıplarını tolere ederek daha yüksek üretim sağlama
 • Boş alanların doğru değerlendirilmesi
 • Kuyu başı pompası, re-enjeksiyon pompası, soğutma suyu pompası,soğutma kulesi fanları, vakum pompası gibi enerji ihtiyacı yaratan işletme giderlerinin karşılanması

Hibrit Hidroelektrik Enerji Santrali

Hibrit Hidroelektrik Enerji Santrali
 • Üretim kayıplarını tolere ederek daha yüksek üretim sağlama
 • PV Modüllerin su üzerinde olması = Daha Serin PV Cell= ~ %15 daha yüksek üretim
 • Baraj su havzasındaki suyun yaklaşık %50’ye kadar daha az buharlaşması = Daha fazla üretim

Hibrit Termik Santral

Hibrit Termik Santral
 • Üretim/mekanik kayıplarından kaynaklı güç kaybının karşılanması; toplam enerji üretiminin artması
 • Santral sahasındaki boş alanların değerlendirilmesi
 • İşletme giderlerinin karşılanması/aza indirilmesi
 • Termik santralden kaynaklanan sera gazı emisyonunun yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile azaltılması, minimize edilmesi

Hibrit Biyokütle/Gaz Santralleri

Hibrit Biyokütle/Gaz Santralleri
 • Üretim kayıplarını tolere ederek daha yüksek üretim sağlama
 • Santral sahasındaki boş alanların değerlendirilmesi

Hibrit Kojenarasyon-Trijenerasyon Santrali

Hibrit Kojenarasyon-Trijenerasyon Santrali
 • Üretim kayıplarını tolere ederek daha yüksek üretim sağlama
 • Boş çatı/saha alanlarının değerlendirilmesi
 • Düşük tüketim rejimlerinde üretim

Neden HPP kurulmalı?

Neden HPP kurulmalı?
 • Santral için kullanılan mevcut ENH ve kurulu trafo gücünden maksimumda yararlanılır.
 • Santralin üretim/mekanik kayıpları tolere edilir, enerji üretimi artar.
 • Mevcut santralde üretim yoksa veya çok düşükse, üretim hala devam eder.
 • Toplam HPP’nin LCOE’si azalır.
 • Santralinizdeki boş alan yeni bir enerji kaynağı ile değerlendirilir.
 • Daha stabil enerji üretimi/daha iyi V-f kontrolü sağlanır.

Sistem Aşamaları

360 Değer Mühendisliği

Analiz Ve Boyutlandırma
GES Kurulum Çözümleri
Şebeke Entegrasyonu Çözümleri
İzleme Ve Raporlama Çözümleri

Hibrit Entegre Sistemler Konar Farkları

Hibrit Entegre Sistemler Konar Farkları
25 yıllık Endüstriyel Otomasyon Tecrübesi
>100 MWp GES EPC Tecrübesi
Yapay Zeka ile İzleme ve Kontrol
İşletme ve Bakım Hizmetleri
Yatırım Finansman Çözümleri

Olmazsa Olmaz O&M

Olmazsa Olmaz O&M
 • Sürdürülebilir bir gelir akışı için
 • Düşük ROI
 • ISO 9001:2015 standardına uygun denetleme (Inspection)
 • IEC 62446-2 standardına uygun İşletme & Bakım
 • Etkin İşletme & Bakım Anlayışı (O&M)
 • Sürekli İzleme
 • Sürekli Görüntüleme
 • Periyodik Bakımlar
 • Kestrimci ve Koruyucu Bakımlar
 • Temizlik
 • İzleme ve Bilgi Depolamada IEC 61724 Standardı
 • Talep Edilen Aralıklarla (Aylık, 3 Aylık) Düzenli Raporlama

SCADA / Hybrid & Power Plant Controller (HPPC)

SCADA / Hybrid & Power Plant Controller (HPPC)
EPDK/TEİAŞ, Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin ve Ek-18 maddesi gerekliliklerine;
 • Gelişmiş Hibrit Kontrol Algoritması
 • Aktif Güç Kontrolü
 • Frekans Tepkisi
 • Reaktif Güç Kapasitesi
 • Reaktif Güç Desteği Sağlanması
 • İlgili kontrol algoritmalarını içeren, Solarify izleme platformu ve datalogger’ı ile entegre çalışan ancak kendine ait ayrı bir kontrolcüye sahip interaktif, hızlı kontrol ve SCADA sistemi

Güneş Enerji Santrallerinde Yapay Zeka İle Daha Çok Verim!

 • SOLARIFY, ‘’Bugün santralim ne üretmiş olmalı‘’ sorusunun cevabını yapay zeka algoritmaları kullanarak verir.
 • Her 5 dakikada bir gerçekleşen meteorolojik değerlere göre üretim tahmini yapabilirsiniz.
 • Mobil sürümüyle istediğiniz yerden SOLARIFY’a ulaşabilir, aynı zamanda büyük ekranlarda bütün santrallerinizin performansını aynı anda takip edebilirsiniz.
 • SOLARIFY, bütün inverterleri, stringleri ve inverterlerin MPPT’lerini kendilerine göre modeller ve bu modeller üzerinden %98 doğrulukla bozunum tespiti yapar.
 • Her santralin IEC standardında metriklerini (Performans oranı, Sıcaklık kompanzasyonlu performans oranı, Emreamadelik vb.) günlük, aylık ve yıllık olarak istediğiniz zaman aralığında inceleyebilirsiniz.
 • Üretim sayfasında, inverterlerin ve stringlerin ürettikleri güçlerin üretebilecekleri güçleri tek bir haritada görüp kolayca sorunları tespit edebilirsiniz.